Dantes goddelijke komedie : de hel / verteld door Lies Lavrijsen ; illustraties Sophie Pluim

Van 1307 tot 1320 schreef de Italiaanse Dante Alighieri zijn La divina commedia (De goddelijke komedie): een werk in verzen in Florentijns dialect waarin hij zelf als hoofdpersoon een reis maakt langs hel, louteringsberg (vagevuur) en uiteindelijk de hemel. Het wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit de wereldliteratuur. Ik zou het zelf niet zijn gaan lezen als het niet (deels) herverteld zou zijn in de serie van Blossom Books Wereldklassiekers. Dit maal door Lies Lavrijsen.

De hel

Niet het hele werk is hier herverteld. Het gaat hier om het eerste (en volgens mij het meest interessante) deel: De hel. Lies Lavrijsen heeft er voor gekozen om ook in deze vertelling te gaan voor verzen. Na een voorwoord om de lezer wat meer te vertellen over Dante, zijn wereldbeeld, de tijd waarin hij leefde en het werk De goddelijke komedie begint De hel, die rijkelijk voorzien is van voetnoten. Erg handig en aan te raden om te lezen omdat Dante in de hel een hoop (vergeten) personen uit zijn eigen tijd tegenkomt, en de noten verklaren wie zij waren en wat zij hebben gedaan om in de hel te belanden. Ook een berg personen uit de mythologie komen voorbij en als je geen deskundige bent op dat gebied kunnen die noten ook geen kwaad. Regelmatig zijn ze overigens ook best geestig, zoals bijvoorbeeld de uitgebreide noot 2 die begint met ‘Symboliek-alert!’.

Vergilius

Op zijn tocht naar en door de hel wordt Dante begeleid en gesteund door zijn favoriete dichter Vergilius: een Romeins dichter van een aantal jaar voor Christus, met als bekendste werk de Aeneis. Personages uit dit heldendicht komen dan ook veelvuldig voor in De hel. Geestig genoeg lijken de afbeeldingen van Dante en Vergilius op Wikipedia zelfs op elkaar. Wellicht heeft Dante zich bewust laten afbeelden zoals zijn grote held.

Zonden

De hel bestaat uit negen kringen en hoe verder Dante en Vergilius deze afdalen, hoe ernstiger de zonden worden. Om eerlijk te zijn was de boel behoorlijk streng met mensen naar de hel sturen: van de eerste paar kringen vond ik het zelf niet nodig om deze mensen daarheen te sturen. Maar ach: volgens de strenge regels zou ik daar ook absoluut belanden uiteindelijk. De straffen worden wel steeds akeliger hoe dieper ze geraken, maar dat geldt ook voor de misdaden: het zijn geen lieverdjes daar in de diepste krochten van de hel. Via Lucifer klimmen Dante en Vergilius op het eind de hel weer uit en kunnen ze de sterren weer groeten. Wie nog verder op reis wil met Dante zal naar een andere vertaling moeten grijpen. Vergilius zal achterblijven.

Spaar ze allemaal

Net als de andere boeken in de serie Blossom Books Wereldklassiekers is dit ook weer een prachtig exemplaar om te zien, in linnen jasje en voorzien van illustraties door Sophie Pluim. Dit is het vijfde deel uit de serie en mijns inziens de pittigste om te lezen, maar absoluut de moeite waard voor wie geïnteresseerd is De goddelijke komedie maar het zichzelf niet al te moeilijk wil maken. In maart verschenen, maar vreemd genoeg bij geen enkele bibliotheek in collectie. Wellicht ben ik te ongeduldig en komt dat nog. Zelf heb ik het aangeschaft. Ik spaar de boeken van deze serie en kijk uit naar de volgende: Trots en vooroordeel door Lisette Jonkman.