Boekmama, gevestigd aan Croeselaan 367-bis, 3521BW te Utrecht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.boekmama.nl
Croeselaan 367-bis
3521BW Utrecht
info@boekmama.nl

Jacco Boor is de Functionaris Gegevensbescherming van Boekmama.nl.
Hij is te bereiken via info@boekmama.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekmama.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam Wanneer je een reactie achterlaat op deze website verwerken wij je voor- en/of achternaam.
E-mailadres Wanneer je een reactie achterlaat op onze website verwerken wij je e-mailadres.
IP-adres Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, wordt je IP-adres verwerkt en opgeslagen.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics.

  • Wij delen geen Analytics gegevens met Google.
  • We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • We verzamelen geen gegevens via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren.
  • We hebben ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld bewaard worden op de servers van Google gedurende 14 maanden.
  • We laten de IP-adressen van bezoekers anonimiseren. Hierdoor kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om jou als persoon te identificeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boekmama.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boekmama.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Het kunnen filteren van spam

Geautomatiseerde besluitvorming

Boekmama.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een beheerder van Boekmama.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekmama.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Duur Reden
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Onbeperkt Wanneer je een reactie achterlaat op onze website worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.

Zoals eerder in deze privacyverklaring genoemd: om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@boekmama.nl. Wij reageren binnen 3 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekmama.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boekmama.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Boekmama.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WPLounge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boekmama.nl.

Boekmama.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekmama.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boekmama.nl