Leven met een borderliner : een praktische gids / Paul Mason en Randi Kreger ; vertaling [uit het Engels] door Marjolijn Stoltenkamp, Marijke van der Horst, Tuk en Belinda van den Berg

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die een bijzonder giftige uitwerking kan hebben op juist degenen die er het meest toe doen in het leven van degene met borderline. Vermoed je dat een familielid/partner/dierbare deze stoornis heeft, dan is dit boek zeker een aanrader.

Eerste editie kwam uit in 1998. Deze derde herziene editie is van 2020 (Nederlandse vertaling 2022). Zoals op de achterkant staat is het “geactualiseerd op basis van recent onderzoek en uitgebreid met nieuwe informatie over narcistische trekken bij BPS en meer aandacht voor mannen en kinderen met BPS”.

Veel mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis willen geen hulp, en zullen daardoor ook geen diagnose krijgen (of deze niet met hun dierbaren delen). Handig is daarom dat aan het begin van het boek een vragenlijst zit. Wie op veel vragen ‘ja’ heeft geantwoord, heeft mogelijk inderdaad met iemand met borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis te maken.

Hierna volgt een checklist “Tekenen dat je direct hulp nodig hebt”, met aansluitend een aantal instanties met telefoonnummers en websites waar je terecht kunt. En als laatste een scorelijst “Heeft je dierbare borderline, narcisme of beide? Hoeveel zorgen zou je je over hem of haar moeten maken?” In dit deel van het boek wordt vooral ingegaan op wat borderline precies is en proberen de schrijvers je borderline-gedrag beter te laten begrijpen. Als laatste behandelt hoe het borderline-gedrag jouw leven beïnvloedt.

Het tweede deel van het boek gaat over hoe je je leven weer in eigen hand kunt nemen, waarbij het er vooral om gaat dat je de ander niet kunt veranderen, maar wel jezelf: door je situatie beter te begrijpen, grenzen te stellen, door rustig, meelevend maar ook duidelijk te zijn en voor je behoeften op te komen. Over een noodplan opstellen indien nodig en hoe kinderen te beschermen tegen borderline-gedrag.

In het laatste deel komen speciale problemen en hoe deze op te lossen aan bod: hoe om te gaan met je kind met BPS, hoe om te gaan met leugens, geruchten, beschuldigingen en lastercampagnes en als laatste: beslissingen nemen over je relatie met degene met borderline.

Door het hele boek staan vele persoonlijke verhalen van zowel mensen met borderline, als van familieleden en (ex)partners van mensen met borderline. In de bijlagen informatie over oorzaken en behandeling, mindfulness voor vrienden en dierbaren, organisaties, websites en boeken over bordeline en uiteindelijk “Word je mishandeld?”: wat valt daar allemaal onder, wat kun je doen, en waar kun je terecht.

Erg interessant, verhelderend en helpend boek over een persoonlijkheidsstoornis waar je mijns inziens vrij weinig over hoort, maar die veel voorkomt. In het bijzonder natuurlijk vooral een absolute aanrader voor degenen die twijfelen of een dierbare of zijzelf met de stoornis te maken hebben.